Zna�li ste se v okolju, kjer si svojo navidezno prisotnost pripravljajo �lani dru�ine

 

HAWLINA 

(Na novo okolje se �ele privajamo.)

 

 

Za za�etek smo pripravili pregleden prikaz

dveh generacij potomcev Petra in Irene Hawlina

 

 

Poskusno stran je 4. 11. 2004 nastavil

Peter Hawlina